صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۰۳ ۰.۶۱ ۱۲.۷ ۸۳۶.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ (۰.۱۹) ۴.۸۹ (۴۹.۳۲) ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ (۰.۰۲) ۲.۱ (۸.۲۹) ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۰۲ ۰.۵۲ ۸.۴۴ ۵۷۵.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ ۰.۰۷ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۰.۰۴ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۰۱ ۴.۲۷ ۵.۴۴ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ ۴.۳۸ ۱۹.۳۷ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۰۱) (۰.۶۷) (۴.۸۵) (۹۱.۴۷)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۰۵ ۱.۷۵ ۱۹.۱۶ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ (۰.۰۶) ۳.۳ (۲۰.۳۲) ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۰۵ ۲.۰۴ ۱۷.۹۱ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۰۴ ۳.۶۹ ۱۵.۴۴ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ (۰.۰۶) ۳.۱۳ (۲۰.۳) ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۰۶) ۲.۳۸ (۲۰.۴۶) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (۰.۰۴) ۳.۳۳ (۱۳.۸۳) ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
«12»