صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹۹,۵۳۸,۷۵۷,۰۱۲
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۹۹۹,۱۷۳ ۹۹۹,۰۷۸ ۲- ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۵۳۸,۷۵۷,۰۱۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۹۹۹,۸۸۸ ۹۹۹,۷۹۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۸۹۵,۳۷۹,۳۵۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۰۰,۴۵۷ ۱,۰۰۰,۳۵۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۱۷۹,۶۷۶,۶۹۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۰۰,۴۵۰ ۱,۰۰۰,۳۵۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۱۷۵,۹۴۸,۰۵۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۰۰,۴۴۲ ۱,۰۰۰,۳۴۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۱۷۲,۲۷۵,۹۶۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۰۰,۴۳۵ ۱,۰۰۰,۳۳۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۱۶۸,۶۳۲,۴۸۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۹۹۹,۵۹۹ ۹۹۹,۵۰۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۷۵۰,۹۳۷,۲۸۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۹۹۸,۶۳۷ ۹۹۸,۵۴۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۲۷۰,۱۹۲,۰۷۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۹۹۶,۸۶۲ ۹۹۶,۷۶۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۳۸۲,۸۷۷,۵۳۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۹۹۶,۷۴۸ ۹۹۶,۶۵۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۳۲۵,۸۸۲,۹۷۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۹۹۶,۶۹۳ ۹۹۶,۵۹۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۲۹۸,۲۴۳,۲۵۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۹۹۶,۶۴۳ ۹۹۶,۵۴۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۲۷۳,۴۴۹,۲۳۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۹۹۶,۵۹۴ ۹۹۶,۴۹۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۲۴۸,۷۰۵,۱۵۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۹۹۷,۰۵۵ ۹۹۶,۹۵۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۴۷۹,۱۷۴,۲۷۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۹۹۶,۲۳۷ ۹۹۶,۱۴۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۰۷۰,۶۳۵,۲۷۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۹۹۶,۵۶۲ ۹۹۶,۴۶۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۲۳۲,۹۵۳,۰۹۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۹۹۵,۷۰۹ ۹۹۵,۶۱۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۸۰۶,۴۱۴,۰۵۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۹۹۶,۴۴۳ ۹۹۶,۳۴۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۱۷۳,۳۶۰,۸۱۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۹۹۶,۳۱۳ ۹۹۶,۲۱۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۱۰۸,۵۶۲,۰۴۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۹۹۶,۲۶۳ ۹۹۶,۱۶۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۰۸۳,۴۶۱,۷۱۳